Komercijalna medijacija od ove godine u Srbiji

 

U Srbiji će u toku ove godine početi da se primenjuje sistem „Komercijalne medijacije“ kojom se mirnim putem, van suda, za kratko vreme i uz velike ušštede mogu reššiti privredni sporovi.

Evropska banka za obnovu i razvoj angažovala je slovenačku kompaniju – Evropski centar za rešavanje sporova iz Ljubljane (ECDR) za sprovođenje projekta komercijalne medijacije u Srbiji, u saradnji Privredne komore Srbije (PKS) i Pravosudne akademije (PA),
Obuka licenciranih medijatora, ali i budućih zainteresovanih lica, među kojima mogu da budu i sudije i advokati, počeće u februaru 2017. na Pravosudnoj akademiji, dok će za privrednike biti organizovane radionice i konferencije kako bi se upozali sa ovim vidom rešavanja privrednih sporova.
Direktor PA Nenad Vujić u izjavi za Tanjug kažže da stranke za medijaciju mogu da se opredele pre ili u toku suđenja i da na taj način rasterete sud ali i bržže rešše spornu situaciju.

„Pred sud bi u tom slučaju iššla samo tešška i složžena pitanja u kojima ne možže da se nađe reššenje medijacijom“, naveo je Vujić.

On je podsetio da se u privrednim sporovima mahom javljaju potražživanja velikih iznosa, te da je bitno što pre doći do reššenja u sporu, jer se na taj način, pored ostalog ubrzava i privredni razvoj.

Srbija je za nas šesti po redu trgovinski partner, ovde je oko 1500 slovenačkih preduzeća, naravno da u tom procesu mi dolazimo u neke komercijalne sporove, sukobe, i po našem iskustvu medijacija je ono što savršeno ubrzava i pojeftinjuje rešavanje tih sporova, ističe NJ.E. Vladimir Gosparič, ambasador Slovenije u Beogradu.

NJ.E. Gosparič je izjavio za prstupanje Srbije ka EU, od posebnog značaja je da Srbija što pre promeni zakone, propise, navike. Sloveniji je u interesu da Srbija vrlo brzo ispuni zahteve za pristupanje EU. Slovenija želi da je okružena zemljama koji sa njom dele iste vrednosti, istu praksu, isti način rada, života itd. To se odnosi i na medijaciju u sudskim procesima. Važno je da statistika pokaže da je Srbija dobra u broju sprovedenih medijacija. Slovenija ima dobro iskustvo, koja je počela sa tim sistemom 2001. godine. U Sloveniji je u proseku 5000 slučajeva medijacije u toku godine, i uspeh je između 60-70%.