Ministarstvo pravde Republike Srbije usvojilo je podzakonski akt „Pravilnik o programu osnovne obuke posrednika“, kojim uređuje zvaničnu obuku medijatora.

PRAVILNIK O PROGRAMU OSNOVNE OBUKE POSREDNIKA („Sl. glasnik RS“, br. 146/2014)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program osnovne obuke posrednika.

Član 2.

 Program osnovne obuke posrednika sprovodi se u pet radnih dana. U toku jednog radnog dana obuka traje pet časova od po 45 minuta.

Član 3.

 Prvi dan osnovne obuke obuhvata pet opštih tema: 1) alternativno rešavanje sporova – pojam i vrste (jedan čas); 2) pojam posredovanja i istorijski razvoj (jedan čas); 3) uporednopravna rešenja i odredbe Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (jedan čas); 4) osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka (jedan čas); 5) etička pitanja u posredovanju – konflikti interesa i načelo poverlјivosti (jedan čas).

Član 4.

Drugi dan osnovne obuke obuhvata četiri teme, i to: 1) pojam posrednika – ko može da bude posrednik – uslovi, sklonosti i veštine za bavlјenje ovim poslom (jedan čas); 2) način utvrđivanja podobnosti slučajeva za posredovanje i upućivanje na posredovanje (jedan čas); 3) priprema posredovanja – utvrđivanje uslova za početak posredovanja (jedan čas); 4) postupak posredovanja (dva časa): (1) započinjanje posredovanja (otvaranje i predstavlјanje), (2) istraživanje (identifikacija problema i interesa), (3) pregovaranje (razvijanje procesa pregovaranja, iznalaženja mogućih rešenja), (4) okončanje postupka (sporazum ili obustava).

Član 5.

Treći i četvrti dan osnovne obuke obuhvataju upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka posredovanja. Treći i četvrti dan osnovne obuke sastoje se iz teorijskog izlaganja i obavlјanja praktične vežbe.

Član 6.

Treći dan osnovne obuke obuhvata: 1) uvodno izlaganje posrednika (predstavlјanje stranama i obaveštavanje o postupku); 2) dogovor o pravilima postupka i ponašanja; 3) uzimanje uvodne izjave strana u postupku, način slušanja uvodnih izjava i podsticanje strana da ih saopšte; 4) način uspostavlјanja odnosa poverenja i saradnje sa stranama u zajedničkim i odvojenim razgovorima; 5) veština slušanja; 6) veština postavlјanja pitanja; 7) veština prikuplјanja informacija.

 Član 7.

Četvrti dan osnovne obuke obuhvata upoznavanje sa veštinama posredovanja, i to: 1) veština identifikovanja problema strana, njihovih pobuda i interesa; 2) veština identifikovanja tačke konflikta; 3) veština identifikovanja razloga za prekid komunikacije; 4) veština identifikovanja jakih pozicija i slabosti obe strane; 5) veština pregovaranja; 6) veština iznalaženja opcija za sporazum; 7) veština iznalaženja predloga za sporazum, a da se pri tom ne nametne rešenje; 8) veština formulisanja sporazuma.

Član 8.

Peti dan osnovne obuke obuhvata sprovođenje praktičnih vežbi. Praktične vežbe sadrže vežbu polaznika obuke u svojstvu posrednika i u svojstvu stranke u postupku. Peti dan osnovne obuke završava se ocenjivanjem polaznika.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS“, broj 44/05).

Član 10.

 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.