Medijacija na TV Kragujevac

 

Medijacija je uvedena u pravni sistem Srbije 2005. godine, ali do sada nisu bili ostvareni značajniji rezultati, ističe predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, Blažo Nedić. Iz tog razloga je prošle godine usvojen novi Zakon koji reguliše oblast medijacije, koji je počeo da se primenjuje od 01.01.2015. godine. Na osnovu tog zakona Ministarstvo pravde vodi jedinstvenni Registar medijatora i izdaje licence. Do sada je izdato oko 270 licenci. Prvi medijatori su počeli sa radom od aprila meseca. Do sada prema podacima kojima se raspolaže, održano je oko 120 medijacija. To nije dovoljno, napominje Nedić, međutim, sistem se još uvek uhodava. Ono što je najvažnije u ovom trenutku je da sudovi počnu da upućuju predmete na medijaciju.

TV Kragujevac - Blažo NedićU poslednjih dvadesetak godina, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, a u Evropi, najviše u Holandiji, Velikoj Britaniji i Italiji, medijacija postaje sve više dominantan način rešavanja sporova. U Americi se preko 80% sporova rešava na neki od alternativnih načina rešavanja sporova, među kojima je najzastupljenija medijacija. U Italiji je prošle godine više od 200 000 predmeta rešeno putem medijacije, ističe Nedić.

Medijatori u Srbiji osnovali su Udruženje kako bi se bolje i efikasnije organizovali u oblasti medijacije. Održani skup u Kragujevcu takođe treba da doprinese pozitivnim pomacima.