DRUGA KONFERENCIJA NUMS-a

Danas, 28.11.2015. godine u Privrednoj komori Srbije, održana je druga Godišnja konferencija Nacionalnog udruženja medijatora Srbije.

Godišnjoj konferenciji NUMS-a prisustvovao je i ministar pravde Nikola Selaković. Selaković je izjavio da u Srbiji trenutno ima 227 registrovanih medijatora i da Ministarstvo želi da podrži sve aktivnosti koje će omogućiti efikasniju i delotvorniju primenu sistema aleternativnog rešavanja sporova.

Selaković je na drugoj Godišnjoj konferenciji Nacionalnog udruženja medijatora Srbije rekao da posrednici svojim ličnim profesionalnim i dostojanstvenim angažovanjem unapređuje praksu posredovanja i afirmišu postupak posredovanja kao pogodan i preporučljiv način mirnog rešavanja sporova. Ministar je medijatore podsetio da su obavezni da podnesu izveštaj o obavljenim posredovanjima do 31. januara 2016. godine, što je ukazano i u preporuci za pregovaračko poglavlje 23 sa Evropskom unijom, a kako bi se znao broj rešenih predmeta putem posredovanja.

Predsednik nacionalnog udruženja medijatora Srbije Blažo Nedić, rekao je da bi promovisanju ovog načina mnogo doprinela država, ako bi u sporovima gde je ona učesnik, prvo potražila rešenje putem posredovanja pa zatim, ako ne bude uspešna, pravdu potražila preko suda.

Leonardo D' Urso-NUMS-BelgradeGodišnja skupština 2015, sastojala se iz dva dela: U prepodnevnom  održane su dve trening radionice na kojima su bile predstavljene najnovije informacije o primeni medijacije u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji, uključujući i analizu primene Direktive 2008/52/EC iz 2008. godine. U radionicama su učestvovali gosti iz pomenutih zemalja Leonardo D’ Urso medijator iz Italije (ADR Center Rome) i Joe Lowther šef kancelarije USAID Projekta za bolje uslove poslovanja u Srbiji.

Takođe,  bila je organizovana i panel diskusija na temu sadržine, pravne prirode i izvršenja sporazuma o rešavanju spora postignutog u postupku medijacije u pravnom sistemu Srbije.

Diskusija je bila vrlo dinamična i konstruktivna. Iako, u praksi zahtev za izvršenje sporazuma iz medijacije čini zanemarljiv procenat, profesionalnost zahteva regulisanje i tog pitanja. U diskusiji su učestvovali prof. dr Nevena Petrušić, Mladen Nikolić sudija Privrednog apelacionog suda, Jasmina Pavlović advokat i medijator, Slavoljupka Pavlović javni beležnik i medijator, kao i izvršitelj Dejan Pašić.

Treba napomenuti da na osnovu saglasnosti Ministarstva pravde Republike Srbije, učešćem na Godišnjoj konferenciji NUMS-a, posrednici- medijatori su ostvarili 4 sata stručnog usavršavanja koji će se računati radi obnavljanja dozvole za posredovanje.

Nakon radionice i panel diskusije, održala se druga Godišnja skupština NUMS-a.

Administrator sajta bi posebno izdvojio da u Godišnjem izveštaju o radu Upravnog odbora NUMS-a,  se u jednoj od tačaka tog izveštaja našao i jedan od kreatora ovog sajta. Reč je o apsolventu Pravnog fakulteta u Beogradu i članu Pravne klinike za medijaciju, Ivanu Đokiću, koji je bio posebno pohvaljen za svoj volonterski rad oko izrade sajta Udruženja, i time doprineo vidiljivosti rada Udruženja.