Na Pravnom fakultetu u Beogradu u organizaciji Nacionalnog udruženja medijatora Srbije i studenskih organizacija, održano je predavanje i radionica „Medijacija – mirno rešavanje sporova“. U punom seminaru 425, studenti su imali priliku da u interaktivnom izlaganju čuju više o medijaciji o kojoj veoma malo uče na fakultetu, od predavača advokata i medijatora, predsednika NUMS-a, Blaže Nedića. Po brojnim pitanjima koje su studenti postavljali, stiče se utisak da su studenti Pravnog fakulteta vrlo zainteresovani za ovu temu.