Medijacija bez naknade

Centar za mirenje- Medijator

U Hrvatskoj se, zahvaljujući Centru za mirenje „Medijator“, 15. oktobra održao dan „Medijacija bez naknade“ u cilju promovisanja medijacije kao alternativnog rešavanja sukoba. Tom prilikom je, predsednik Centra Stipe Šola,  na svom zvaničnom Linkedin nalogu pozvao sve građane Hrvatske da  oprobaju medijaciju, i podrže razvoj humanijeg društva.

Od 2005. godine u svetu se obeležava 15. oktobar kao Svetski dan rešavanja sukoba – „World Conflict Resolution Day“. Cilj je širenje svesti o medijaciji, kao i druge načine koji podstiču miroljubive metode koje uključuju u razgovor o konfliktu dveju strana. Jedna od vrlo učinkovitih metoda je posredovanje tj. medijacija koja uključuje u rešavanje sukoba i medijatora. To je treća nepristrana osoba koja pomaže stranama u sukobu da postignu obostrano prihvatljiv sporazum kako bi prevladali sukob. Dve strane „svoj“ spor mogu same rešiti bez da o njegovom nastanku opterećuju okolinu, čije se rešenje pronalazi na temelju interesa, želja i potreba strana u sporu, navodi Šola. U medijaciji možete razgovarati o emocijama, svojim strahovima, zabrinutostima, onim što vas čini žalosnim u postupanju druge strane, načinima na koje želite da uredite međusobne odnose s drugom stranom kako bi nastavili saradnju, nastavili živeti jedan pored drugog, zajedno raditi u istom preduzeću itd… Spor oko nasledstva može razoriti porodicu, i imati dalekosežne posledice na generaciju posle vas, a možete da pokušate da uredite odnose razgovorom uz posredovanje stručne osobe- medijatora. Postupak omogućuje neposredne sastanke strana u konfliktu, odvojene sastanke s medijatorom, a možete pokušati i on-line putem raznih računarskih aplikacija, telefonom npr i sl.

Naravno medijacija se ne može sprovesti bez da ga prihvate i o izboru medijatora  saglase obe strane.

Medijaciju u Hrvatskoj možete zakazati putem e-mail adrese medijator@medijator.com.hr ili klikom na http://www.medijator.com.hr/index.php/pokrenite-postupak