Medijacija u normativnim aktima

trgovačkog društva

Predsednik Centra za mirenje – Medijator, Stipe Šola, u svom tekstu savetuje vlasnike firmi da u svojim normativnim aktima regulišu postupak medijacije, kao načina internog rešavanja sukoba među zaposlenima. Šola ističe, da se time poboljšava sveopšti ambijent radnog okruženja a time i povećava produktivnost.

Najbolji način rešavanja konflikta je kada se on rešava odmah kada do njega dođe.  No, ipak to u praksi nije tako pa često banalni konflikti unutar trgovačkih društava mogu imati dramatične posledice kako za radnike tako i za samog poslodavca.

Poslodavci u Hrvatskoj koji zapošljavaju više od 20 radnika su u obvezi  da saglasno važećem Zakonu o radu donesu interni Pravilnik o radu.

Pravilnik  je jednostrani akt koji  donosi poslodavac, a koji ima biti usklađen s pozitivnim zakonima. Pravilnikom o radu  uređuju se plate, organizacija rada, postupak i mere za zaštitu dostojanstva radnika te mere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene. Obveza donošenja Pravilnika o radu idealna je prilika za propisivanje odredbi o medijaciji.

Group of a happy Business People Showing Thumbs Up. [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786622][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/business.jpg[/img][/url]

Dobro bi bilo propisati obvezne  radnje koje je potrebno poduzeti na strani radnika odnosno poslodavca kada nastane konflikt ili spor kako bi pokrenuli postupak mirenja. Propisivanjem obveznog mirenja  od strane poslodavca šalje se nedvosmislena poruka radnicima, kako je „normalno“ za očekivati nastajanje konflikata – sporova u međusobnim odnosima radnik- radnik pa i radnik poslodavac. Na taj način  se  destruktivne konflikte ( svađe, fizičke sukobe na poslu, podmetanja, bijeli štrajk, i dr.) preusmeriti na one konstruktivne ( veći angažman, inovativnost, postizanje većih normi i sl). Važno je da su radnici upoznati s propisanim načinom rešavanja konflikata i procedurom koju ćete „ozakoniti“. Možete odrediti da se radnici koji imaju potrebu rešavanja konfliktnih situacija ili sporova obraćaju s predlogom za mirenje direktno poslodavcu ili možete odrediti osobu kojoj će se obraćati s svojim prijedlozima za rešavanjem određenog spora ili konflikta. Nikako ne bi bilo dobro da ta ista osoba rešava sukobe, već samo da obavlja poslove organizacije sprovođenja medijacije ( kontakt s stranama u spor, kontakt s medijatorom s liste medijatora, određivanje vremena i prostora za provođenje postupka). Posao medijacije treba poveriti provesionalnim medijatorima sa liste medijatora.

Radnici moraju biti upoznati s obvezom rešavanja sporova koju ste na ovaj način propisali, procedurom koju je potrebno obaviti te bi bilo dobro pripremiti potrebne obrasce u skladu s procedurom.

Ukoliko želite, Hrvatskoj  Vam u tome mogu pomoći stručnjaci  u Centrima za mirenje kojih ima u Centrima za mirenje u županijama, ovlašćenim Institucijama za mirenje, te Centrima za mirenje pri komorama.

kontakt:  medijator@medijator.com.hr