Izbor medijatora. Stipe Šola, medijator, trener i predsednik hrvatskog Centra za mirenje „Medijator“, govori o problematici izbora medijatora, i korisnoj ulozi predsednika medijatorskog centra u slučaju nesaglasnosti oko izbora medijatora.

Izbor medijatora

Postupak medijacije je dobrovoljan. Sve zavisi od dobre volje stranaka da svoj sporni odnos reše mirnim putem, odnosno medijacijom. Kada stranka pokreće postupak medijacije ona to obično čini pred ovlašćenom institucijom za medijaciju. Tada se postupak ukoliko na njega pristane druga strana vodi skladno internim Pravilnikom o medijaciji tog Centra. Tim  pravilnikom je regulisan i izbor medijatora sa Liste medijatora koja se vodi pri tom Centru. Strana koja predlaže medijaciju obično predloži i svoj izbor medijatora, koji bi trebao, ukoliko se saglasi druga strana, da vodi postupak mirenja. Nezadovoljna strana predloženim medijatorom može predložiti „svog“ kandidata. U  tim se situacijama često se događa da tako predložena osoba ne dobije saglasnost za vođenje postupka. Tada ostaju dve mogućnosti, a obično su regulisane Pravilnikom o medijaciji Institucije ili Centra za medijaciju. Jedna je da predsednik Centra imenuje treću osobu za medijatora ili pak da svaki od ranije predloženih medijatora bude uključen u postupak te da ga zajednički vode, navodi Šola. Slučajevi kada učestvuju više medijatora u postupku medijacije  nazivamo komedijacija.

Izbor medijatora

Izbor medijatora

Postupak medijacije nije parnični niti arbitražni postupak gde će neko treći umesto stranaka, donositi obvezujuće presude  ili odluke utemeljene na zakonu, a prema izvedenim dokazima u tim postupcima. Bojazan da bi medijator bio sklon iz nekog razloga drugoj strani skoro je isključena.

Medijator nema ovlašćenja da  donosi za jednu ili pak drugu stranu bilo kakve obvezujuće odluke. Sve je prepušteno strankama. Medijatori koji bi bili predloženi za vođenje postupka, kad bi bili u nekom  odnosu s bilo kojom stranom zasigurno bi i sami odbili učestvovati u takvom sporu.

Postupak medijacije za  strane u sporu  ne proizvodni nikakve obaveze osim ukoliko se zajedno ne  saglase  u zaključenom sporazumu, ističe Šola.

Ukoliko pak stranke ne uspeju da postignu sporazum ili nagodbu u postupku medijacije ili su uverenja da bi u sudskom ili nekom drugom postupku postigli više ili brže, imaju i tu mogućnost.

Izbor medijatora

Izvor: Stipe Šola Linkedin / www.medijator.com.hr