MEDIJACIJA NA VIJESTI.HRT.HR

Hrvatski sudovi su zatrpani predmetima, suđenja se čekaju mesecima, presude i godinama. Tokom prethodne godine su ih primili milion i trista hiljada, od kojih je mirenjem reseno oko pet stotina. Upravo medijacija kao vansudska nagodba rasterećuje sudove, jer 70% medijacija uspešno se okonča sklapanjem nagodbe.

Agent za nekretnine Krešimir Gros, iz Karlovca, uviđa da su poznati izuzetni rezultati za mirenje, ali da ljudi na mirenje gledaju kao na poraz. Klijent mu je dugovao 100.000,00 kuna na ime provizije, koje ni nakon presude na koju je čekao dve godine, nije hteo da isplati.  Međutim, upravo posredstvom medijacije, nakon samo jednog sastanka, dobio je svoj novac. Smatra da je mirenje pobeda i da je delotvornije, brže i jeftinije nego rešiti svoj problem sudskim putem i da se dogovor postigne nakon najviše tri sastanka.

Dr Srđan Šimac predsednik Visokog trgovačkog suda Hrvatske i predsednik Hrvatske udruge za mirenje konstatuje da posledice koje su nastupile zbog pretrpanosti sudova i posledice pravnosnažnih presuda, upravo nastale  samo jer stranke nisu imale snage i podršku da se nagode još na samom početku.

Autor: I.L.

Više o članku: Vijesti.hrt.hr