Ivana Ninčić o medijaciji u Srbiji za novosti.rs

 

Na osnovu prošlogodišnjih podataka podnetih Ministarstvu pravde, 200 predmeta je rešeno putem medijacije tokom 2016.godine, u odnosu na preko 330.00 suđenja u Srbiji u istom periodu.

Ivana Ninčić, iz Ministarstva pravde ističe neophodnost afirmacije medijacije, radi njenog sprovođenja, te i izmene Zakona o sudskim taksama. Na afirmaciji će se raditi u okviru radne grupe Ministarstva uz saradnju sa relevantnim stručnim i civilnim sektorom, takođe će se pristupiti i formiranju službi za podršku medijaciji kao doprinos rasterećenju sudova. Upravo se jedna takva obrazuje u Drugom osnovnom sudu u Beogradu.

 Od registrovanih preko 430 medijatora, njih 252 podnelo prošlogodišnje izveštaje o radu, od kojih je 79 kaže da je prethodne godine sprovodilo medijaciju. Iako je jedan broj njih registrovan pri isteku godine, veći broj je dozvolu dobio dosta ranije, te je mali broj medijacija posledica neupućivanja predmeta na posredovanje, kao i nemanja svesti o prednosti alternativnog načina rešavanja spora.

Na osnovu ankete, koje je sprovelo Ministarstvo pravde, 480 sudija je voljno za sprovođenje medijacije, a za obuku je zainteresovan i još veći broj.

Sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu, Nebojša Đuričić, ističe dva problema sa kojim se susreće medijacija, zbog koji nije zaživela. Prvo, ljudi o posredovanju i dalje ne znaju ništa, već po inerciji idu u sud. Nisu upoznati da medijacijom dobijaju uštedu u novcu i vremenu i poverljiv postupak.  Drugi problem je da sudije medijacijom mogu samo pro bono da se bave, u slobodno vreme. Predmet rešen medijacijom im se računa kao pola rešenog spora sudskom presudom, dok bi odnos 1:1 bio za njih stimulativniji.

Osim što je posredovanje jeftinije i brže sredstvo za rešavanje spora, ono može biti i besplatno. Rešavanje sporova bez naknade – stambeni, upravni, komšijski – se već uspešno sprovodi u pojedinim opštinama i putem ombudsmana, a evidencija pro bono medijatora je u fazi formiranja.

Autor: I.L.

Više o članku na novosti.rs 06.03.2017.