Veća podrška Vlade mirnom rešavanju radnih sporova

– Ministar Zoran Đorđević –

Ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Zoran Đorđević, otvarajući drugi seminar za obuku miritelja i arbitara Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova izjavio je:

Od  mirnog rešavanja radnih sporova putem pregovora korist imaju ne samo pojedinci već i društvo u celini. Pravi primeri dobre prakse u tom pogledu su uspešno sprečen kolektivni spor u Industriji za preradu mesa „Carnex“, kao i nedavno okončanje petomesečnog štrajka u „Goši“.

Ministar Zoran Đorđević je napomenuo da je razgovorao sa predsednicom Vlade Anom Brnabić,da se pridaje veći značaj radu Agencije, kako bi se povećala njena vidljivost i da građani Srbije budu upoznati sa njenim rezultatima. U prethodnom periodu, kako je ukazao ministar Zoran Đorđević, radni sporovi koji su se vodili, imali su pored vremenskog trajanja i cenu koštanja, koja je opterećivala i našu privredu i budžet.

Ministar Zoran ĐorđevićMinistar Zoran Đorđević je naglasio da Vlada želi da to izmeni  i u budućem periodu će dati veću važnost mirnom rešavanju radnih sporova. Angažovanjem Agencije želimo da predupredimo radne sporove, kao i da doprineseno njihovom efikasnom okončanju.

Najavio je da će Agencija inicirati da Vlada donese zaključak kojim će se preporučiti svim korisnicima javnih sredstava, da čak i u postupak pregovora za zaključenje ili izmenu i dopunu kolektivnog ugovora uključe miritelja Agencije.

„Svi znamo da je dobro ispregovaran i poštovan kolektivni ugovor zapravo prevencija za mnoge radne sporove“, naglasio je direktor Agencije Mile Radivojević.

Pored toga, kako je naveo Radivojević, cilj je i rastereti sudstvo koje trenutno ima oko 30.000 radnih sporova u radu. Direktor Agencije Radivojević napomenuo je da kada se toliko predmeta nalazi pred sudovima ne može da se očekuje da se sporovi efikasno rešavaju.

Seminaru, koj je održan u Palati „Srbija“ prisustvovao je i direktor- Međunarodne organizacije rada (MOR) za Jugoistočnu Evropu Markus Pilgram. Direktor Međunarodne organizacije rada (MOR) Markus Pilgram ocenio je,da je srpska Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova dobar uzor novim i burdućim Agencijama u regionu, podsećajući da ona svojim radom smanjuje troškove zbog radnih sporova, ali isto tako obezbeđuje socijalnu koheziju i mir.

Izvor: www.rts.rs

Autor: N.I.