Godišnji izveštaj – potrošačkih medijacija 2017.

Javno objavljivanje Godišnjeg izveštaja obavljenih potrošačkih medijacija   U sklаdu sа člаnоm 142. stаv 4. Zаkоnа о zаštiti pоtrоšаčа („Sl. […]

Pročitaj više
JKP Objedinjena naplata za medijaciju

JKP Objedinjena naplata potpisalo protokol sa Višim i Osnovnim sudom u Nišu za primenu medijacije u svojim sporovima Javno-komunalno preduzeće Objedinjena […]

Pročitaj više

Viši sud u Vranju

formirao Info službu za podršku alternativnom rešavanju sporova

 

Portparol Višeg suda u Vranju Tatjana Mihajlović Jovanović obavestila je javnost da je Viši sud u Vranju formirao Info službu za podršku alternativnom rešavanju sporova.

Reč je o posredovanju, medijaciji, odnosno postupku u kome dve strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika koji strankama pomažu da postignu sporazum. Medijacija se primenjuje u spornim odnosima u kojima stranke mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, bez obzira na to da li se ovaj postupak sprovodi pre i li nakon pokretanja sudskog ili nekog drugog postupka. Posredovanje ili medijacija nisu mogući u sledećim situacijama: u predmetima krivice u kojima se gonjenje sprovodi po službenoj dužnosti; u porodičnim odnosima i to kada je u pitanju nasilje u porodici; u radnim sporovima u vezi sa isplatom minimalne zarade i u statusnim sporovima. Posredovanje ili medijacija zasniva se na načelima dobrovljnosti, ravnopravnosti, isključenja javnosti, poverljivosti, neutralnosti i hitnosti. Pokreće se zaključenjem sporazuma o pristupanju posredovanju (medijaciji). On mora biti u pisanoj formi i njime se potvrđuje izbor posrednika, uređuju međusodna prava i obaveze, troškovi posredovanja i druga važna pitanja. Okončava se zaključenjem sporazuma o rešavanju spora medijacijom, obustavom postupka, odustajanjem jene strane ili protekom roka od 60 dana od dana zaklučenje sporazuma o medijaciji – navodi Mihajlovićeva.

Izvor: Vranjske

-
Medijacija se vraća u Zrenjanin

Grad na Begeju za medijaciju! Podrška medijaciji je prioritet u povećanju efikasnosti pravosudnog sistema u Srbiji. Pravosuđe u gradu na […]

Pročitaj više
Medijacija – Viši i Osnovni sud u Nišu

Viši i Osnovni sud u Nišu Viši i Osnovni sud u Nišu dobili su Službu za podršku alternativnom rešavanju sporova. […]

Pročitaj više