Susret Zorana Pažina i Mitje Drobniča

 

Ministar pravde Zoran Pažin sastao se juče sa šefom Delegacije EU u Crnoj Gori ambasadorom Mitjom Drobničem u Ministarstvu pravde. Tom prilikom je Pažin je izjavio da su nedavnim donošenjem sistemskih zakona iz oblasti pravosuđa stvoreni potrebni preduslovi da u narednom periodu nadležne institucije ojačaju početni bilans rezultata u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Susret Zorana Pažina i Mitje DrobničaMinistar Pažin upoznao je ambasadora Drobniča sa zadovoljavajućom dinamikom uspostavljanja Specijalnog državnog tužilaštva, ispunjavanja Plana za implementaciju Zakona o sprječavanju korupcije i stvaranja uslova za početak rada Agencije za sprječavanje korupcije. Takođe i izrade zakonodavnog okvira za oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim delom. Pažin je najavio i skoro donošenje Zakona o parničnom postupku, Zakona o arbitraži i izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku.

Ambasador Drobnič se saglasio sa ministrom da je tekuća godina godina jačanja kapaciteta institucija sa krajnjim ciljem da država razvije mehanizme da samostalno rešava izazove koji stoje na njenom putu ka EU. Kako proces pregovora bude odmicao, pregovori biti sve više tehnički a preporuke sve detaljnije.

Posebna tema razgovora bili su instrumenti predpristupne pomoći EU državi kandidatu. U tom kontekstu, istaknuta je potreba jačanja apsorpcionih kapaciteta države i postojanja strateškog pristupa projektima kako bi u što ranijoj fazi pregovora država imala punu korist od IPA sredstava.