Top 5 donatora medijacije Donator Broj donacija Ukupan iznos donacija u RSD
1. Anonimni donator, Beograd, Republika Srbija 1 500
2.
3.
4.
5.


Aktuelni Projekat i njegovi donatori


Projekat „Unapređenje sajta medijator.com za 2018. godinu“ Donator Datum donacije Iznos donacije u RSD
1. Anonimni donator, Beograd, Republika Srbija 12.09.2018. 500
2. Anonimni donator, Beograd, Republika Srbija 09.05.2019. 500
3.