Promocija medijator.com će biti održana sutra, 09.02.2015. godine sa početkom u 17 č. Održaćese  prva  prezentacija servisa  u prostorijama Pravne klinike za medijaciju na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nju će vršiti saradnici na servisu Andrijana Bakračević, mlađi koordinator Pravne klinike za medijaciju, i Ivan Đokić član Pravne klinike.

Prezentacija će biti održana pred predsednikom NUMS-a, Blažom Nedićem, i ostalim članovima Pravne klinike za medijaciju.

Autor:

Gorazd Đurović