Udruženje „Posrednici u rešavanju sporova“ (PURS)

Dana 22.06.2016. godine u Beogradu, osnovano je  dobrovoljno, nevladino, nestranačko, nedobitno i strukovno udruženje građana „Posrednici u rešavanju sporova“ (PURS) sa sedištem u Beogradu, Republika Srbija. Cilj Udruženja je primena posredovanja u rešavanju sporova, odnosno medijacije, i njenog razvoja u pravnom sistemu Republike Srbije, te regionalno povezivanje sa sličnim organizacijama u regionu.

Prvi predsednik udruženja PURS i jedan od njegovih osnivača je dipl. prav. Gorazd Đurović, registrovani medijator u Republici Srbiji i advokatski pripravnik pri Advokatskoj komori Beograda.

Pitali smo osnivača Udruženja, koji su motivi za osnivanje PURS-a?

Najpre kao student, zahvaljujući tada asistentu na predmetu Građansko procesno pravo, na Pravnom fakultetu u Beogradu, Branki Babović, koje je studente obavestila o održavanju kursa američke organizacije za medijaciju Fields-mediation 2013. godine gostujućeg predavača Kenneth Fields-a, prvi put se susrećem sa medijacijom. Oduševljen tim pravnim, za mene novim institutom, odlučio sam da se godinu dana kasnije prijavim na tada tek osnovanu Pravnu kliniku za medijaciju na Pravnom fakultetu u organizaciji profesorke dr Ivane Krstić. Studenti su tada imali priliku da interaktivno, sa trenerima obuke adv. Blažom Nedićem, i Draganom Ćuk Milankov, dobiju profesionalnu obuku za medijatore. To je za nas studente sa siromašnom praksom na svom fakultetu, značilo mnogo, a pogotovu zbog činjenice da o medijaciji nismo čitali čak ni u udžbenicima! Harizma trenera obuke je motivisala nekolicinu studenata sa Klinike da pokrenu prvi regionalni sajt za medijaciju medijator.com, koji je iako prošavši trnovit put od svog osnivanja, za vrlo kratko vreme okupio značajan broj medijatora iz regiona, najpre iz Bosne i Hercegovine, potom Hrvatske, pa Srbije, Makedonije i na kraju Rumunije.

Glavni motiv za osnivanje PURS-a je bio institucionalno povezivanje sa regionom. Do tada vrlo brzo prihvaćeni sajt medijator.com, ipak je imao taj hendikep da nije mogao da bude ništa više od „medijacijskog glasila“. Sajt je i nakon osnivanja Udruženja nastavio da egzistira samostalno, kao medijacijski blog i oglašivač, ali sada u kooperaciji sa PURS-om.

Mogao bi se izvesti zaključak da veliku zaslugu za osnivanje udruženja „Posrednici u rešavanju sporova“ imaju gore spomenuti profesori Pravnog fakulteta i treneri obuke, ali i svi medijatori koji su pružili podršku razvoju sajta medijator.com od njegovog osnivanja do danas. Posebno bih se zahvalio medijatorima dr Selimović Muharemu (BiH) i Stipu Šoli (HR) na aktivnoj podršci u razvijanju sajta te osnivanju PURS-a.

Zašto ime „Posrednici u rešavanju sporova“?

Zato što je to zakonski naziv medijatora u Srbiji. Svesni činjenice da će se zakoni menjati te i terminologija, ipak je odlučeno da Udruženje i sajt zajedno, a opet odvojeno egzistiraju.

Koji su planovi za ubuduće?

Pa… Pratite dalja dešavanja na medijator.com…

12.08.2016.

Medijator.com