Neke životne pouke

Januar i praznična atmosfera daje čoveku malo vremena da misli o sebi i životu, dalje od poslovnih obaveza koji nas čekaju kad praznici prođu. S toga, kolege medijatori iz Hrvatske udruge za mirenje, pripremili su jednu lepu slikovnicu/prezentaciju, koja sadrži mudre životne misli, koje nam mogu skrenuti pažnju da na život i njegova teška iskušenja gledamo pomirljivije.

Mi bismo izdvojili jednu misao iz prezentacije, koja je po nama možda i spasonosna za balkanske narode: „Pomiri se sa prošlošću da ne izgubiš sadašnjost“. Da li ste je odmah postavili u političku konotaciju? Svakako da se ona može postaviti u svaki aspekt naših života, od bivših ljubavi do pomerene komšijske međe na dedovini. Naravno, svi mi imamo svoje istine ko je kriv u bivšoj ljubavi, ili ko je pogrešno postavio među.  Pojedinačnih istina ima onoliko koliko ima i pojedinaca, a jednu istinu možemo utvrditi  ili na sudu, ili u postupku medijacije. Razlika je u tome što u prvom slučaju „istinu“ za nas utvrđuje sud, i najčešće se ne sviđa nikom u potpunosti, ni jednoj ni drugoj strani, a ne sviđa se ni sudu jer je preopterećen predmetima. Druga mogućnost je da tu istinu spoznamo i utvrdimo sami na medijaciji, jer ona može da odražava naše potrebe i interese na najefikasniji način.

Ostale životne pouke možete preuzeti na linku ispod.

Par medijatorskih životnih pouka (4.65MB)

Preuzeto sa sajta:

www.mirenje.hr