Poštovani,

sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je servis medijator.com, postao jači za još jedan domen MEDIJATORI.COM. Novi domen će biti adresa novog sajta u sistemu servisa, čime će doprineti da medijacija bude dostupnija klijentima, ali i medijatorima i advokatima koji će se oglašavati na servisu. Takođe, medijatori.com neće poznavati granice, pa će biti regionalan servis za medijaciju kao i matični sajt medijator.com. Svojim jednostavnim i modernim dizajnom biće dostojan konkurent svom prethodniku, pa sa nestrpljenjem očekujemo početak rada na novom sajtu. Ipak medijatori.com ima i svoje osobenosti: biće fokusiran na hrvatsko govorno područje, ali sa obezbeđenim prevodom za sve regionalne jezike.

Početak rada medijatori.com je zakazan za 01.01.2016. godine kada servis počinje sa radom.

Sa poštovanjem,

medijator.com