Medijacija u listu Politika

i elektronskom izdanju politika.rs

 

U listu Politika od 21.02.2016. godine, na 9 strani, pod naslovom „Radije na sud nego kod medijatora“, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije Blažo Nedić objasnio je koliko građani gube time što ne koriste medijaciju kao oblika mirnog rešavanja sporova, već se odlučuju na sud.

Mnoge situacije koje bi mogle da u relativnom kratkom roku budu okončane uz posredovanje, godinama čekaju sudski epilog, dok troškovi rastu.  Ako bismo kroz kolone „za” i „protiv” upoređivali medijaciju i sudski postupak, čini se da sve ide u prilog opredeljivanju za postupak posredovanja. Medijacija je jeftinija, rasterećena stega formalnosti sudskog postupka, a javnost je isključena, tako da sve o čemu su učesnici govorili, i koje god da su predloge iznosili – ostaje iza zatvorenih vrata. Isto tako, od posredovanja se može odustati tokom čitavog postupka. Ne treba zanemariti ni to što bi opredeljivanje za medijaciju rasteretilo i srpske sudove velikog broja predmeta.

Ministarstvo pravde nema tačan podatak koliko je postupaka pokrenuto medijacijom i okončano sporazumom. I ako su medijatori dužni da podnesu godišnji izveštaj o obavljenim posredovanjima od 283 koliko ima dozvole, poslalo je 213. Zakon propisuje da medijatori moraju imati visoku stručnu spremu, dok fakulteti mogu biti različiti. Iako najviše ima sa Pravnim fakultetom, tu su i mašinski inžinjeri, politikolozi, psiholozi, sociolozi i drugi. Sudije takođe mogu biti medijatori, ali svoje usluge moraju pružati besplatno i posle radnog vremena.

Do sada se najveći broj medijacija obavlja iz svere radnih odnosa i mobinga. Razlog za to je što Zakon obavezuje poslodavca da kada zaposleni podnese zahtev za zaštitu od zlostavljanja oni moraju da predlože medijaciju.  Ako se ona ne sprovede zaposleni može tražiti naknadu štete.

Ipak, broj predmeta koji se rešava medijacijom još uvek je mali, jer ne postoji funkcionalan mehanizam koji bi naterao sudije da upućuju na medijaciju, ističe Nedić.

Medijatori bi mogli da pomognu i u sporovima gde su na jednoj strani opštinsko, gradsko i vojno pravobranilaštvo. Srpski pravobranioci nemaju nikakve instrukcije i ovlašćenja da uđu u mirno rešavanje sporova i ako bi to državi uštedelo ogromna novčana sredstva. Ona gubi milione na unapred izgubljene sporove, napominje Nedić.

Za list Politika, Nedić izjavljuje da će Nacionalno udruženje medijatora Srbije, koji broji 210 članova u 25 gradova Srbije, izaći sa inicijativom da njeni članovi medijaciju sprovode besplatno za građane Srbije, čime bi potpomogli afirmaciji iste.