Medijacija na novosti.rs

 24.01.2016.

 

Nakon nekadašnjeg članka advokata i medijatora Blaže Nedića na blogu Advokatske komore Srbije, advokati su uzeli veće učešće u promovisanju medijacije kao mirnog rešavanja sporova. Na internet portalu lista „Novosti“, nešto više o medijaciji govorili su advokati Slavica Grahovac i Slavica Janjić.

U članku za Novosti, Grahovac ističe nekoliko prednosti medijacije. Postupak medijacije je poverljiv, što je naročito važno u privrednim i trgovinskim odnosima, jer velike kompanije ne žele da javnost bude obaveštena da su izgubile spor. Takođe, postupci se rešavaju za tridesetak dana, kada se dobija izvršna isprava koja zamenjuje izvršnu sudsku presudu. Najvažnije je to što sukobljene strane pronalaze trajno rešenje da poprave odnose. Tako se postupak okončava sporazumom o plaćanju, kompenzacijom, promenom poslovne politike ili poslovnog ponašanja. Prednost niskih troškova i ušteda vremena je takođe u prvom planu. Kako procenjuje advokat Grahovac, ukupni troškovi u medijaciji iznose svega 10-15 procenata sudskih troškova.

Značajnu ulogu ima advokatura, jer je za uspešnu primenu neophodna asistencija advokata u savetodavnoj i tehničkoj podršci stranama u sukobu.

Svoje mišljenje sa kritičkim osvrtom o organizovanju medijacije iznosi i advokat Slavica Janjić.

Ona ističe da bi medijacija u punoj meri zaživela u Srbiji, pored podrške države, neophodno je i da medijatori steknu neophodno znanje.

Budućim medijatorima se neosnovano obećava veliki i brz prihod, te honorari iz “holivudskih filmova”, i tako se opravdava visoka cena petodnevne obuke. Janjićeva stiče utisak da se time pokušava  nametanje monopola, i da se bez ikakve strategije  obučava preveliki broj medijatora koji neće moći da dobiju priliku da steknu iskustvo i rade.

Slavica Janjić poručuje da svako ko želi da bude medijator mora da shvati da će u tek 20 odsto slučajeva raditi za naknadu koja je simbolična ili pokriva samo osnovne troškove. Da bi se stiglo do profitabilnog procenta, neophodno je da se uradi i organizuje desetine i stotine medijacija.

Rezultat medijacije u odnosu na sudske postupke je praktično isti, čak i bolji, jer se postiže za kraće vreme. Srbija preuzela obavezu da razvija medijaciju, što je regulisano poglavljima 23 i 24 o pristupanju Evropskoj uniji, čime se ističe njen značaj. Što se istorije medijacije u Srbiji tiče, advokati ističu, da je ovaj alternativni način rešavanja spora u pravni sistem Srbije uveden 2002. godine preko “nedelje poravnanja”. Zatim 2005. putem Zakona o medijaciji i dva podzakonska akta, a potom je osnovan i Republički centar za medijaciju.

Više o članku:

Medijacija na novosti.rs 24.01.2016.