Jelica Milenković i Blažo Nedić

 novosti.rs

01.02.2016.

Jelica Milenković, pedagog i licencirani medijator,  je na tribini o medijaciji koja je krajem prošle nedelje održana u kruševačkoj Gradskoj upravi, istakla da mali broj ljudi uopšte zna da se ovako efikasnije, ali i jeftinije može rešiti svaki spor.

Nažalost, iako je medijacija kao miran način vansudskog reševanja sporova, u ovdašnju praksu uvedena još 2005, samo mali broj konflikta se tako i rešava.

Zbog toga se započinje kampanja, tokom koje će se medijacija promovisati na nivou škola, pravosudnih organa, policije, ali i u lokalnoj zajednici. Medijacija daje posebno dobre rezultate  u slučajevima brakorazvodnih sporova, mobinga, vršnjačkog nasilja, ističe Jelica Milenković, podsećajući na podatak da Nacionalno udruženja medijatora okuplja 197 profesionalaca iz 25 gradova.

Po broju medijatora prednjače Novi Sad, sa 120, odnosno Beograd sa 119, dok ih u Subotici i Požarevcu, na primer, ima po šest.

Blažo Nedić, predsednik Nacionalnom udruženja medijatora Srbije, napominje da je izveštaj Vrhovnog kasacionog suda pokazao da je u 2014. na teritoriji Srbije bilo oko 4,6 miliona „živih“ sudskih predmeta. U nekim od najopterećenijih sudova bilo je sudija i sa više od 500 predmeta u radu. Pri tome, više od 250 „sudovanja“ je trajalo duže od decenije i po.

Inače, primena Zakona o posredovanju u rešavanju sporova započeta je 1. januara 2015, pa je Ministarstvo pravde formiralo Registar licenciranih medijatora, u kojem sukobljene strane – baš kao i u drugim bazama podataka – mogu pronaći one koji će im pomoći da što pre reše probleme: u imovinskim, građanskim ili radnim sporovima, ali i u drugim oblastima.

Prednost medijacije je u tome što i najkomplikovaniji procesi  završavaju se za dva do tri meseca. Strane ne plaćaju sudske takse, advokatske troškove, prinudno izvršenje, i mogu očuvati odnose sa drugom stranom u sporu, što je posebno važno ukoliko se, na primer, sude komšije ili članovi iste porodice – zaključuje Nedić.

Medijacija na novosti.rs – Jelica Milenković i Blažo Nedić