Izveštaj Hrvatske UN Odboru za ljudska prava

 

Izveštaj Hrvatske UN Odboru za ljudska prava, 23. marta 2015. godine, predstavila je u Ženevi zamenik ministra pravde Sandra Artuković Kunst, kao predstavnik hrvatske delegacije. Tom prilikom podnesen je 4. izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (ICCPR).

Hrvatska delegacija je na pitanja članova Odbora odgovarala o područjima zaštite i ostvarenja ljudskih prava, o podizanju javne svesti o važnosti ljudskih prava, ravnopravnosti polova, porodičnom nasilju, pitanju nestalih i  pravima raseljenih, stambenom zbrinjavanju, zločinima iz mržnje, zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, pristupa besplatnoj pravnoj pomoći, posebno stranaca i azilanata, i edukaciji državnih službenika i pravnika o ljudskim pravima.

Izveštaj Hrvatske UN Odboru za ljudska pravaI ako su stručnjaci iz Odbora pohvalili hrvatske napore za rešavanje mnogih slučajeva ratnih zločina, tražili su i objašnjenja o nesrazmeri procesuiranja počinilaca tih zločina na štetu građana srpske nacionalnosti. Zadovoljni su procesuiranjem zločina počinjenih nakon operacije Oluja u selu Grubori ali i zatražili objašnjenja zašto je 75 procenata optuženih oslobođeno optužbi za te zločine.

Odbor je istraživao i šta Hrvatska čini da smanji prenaseljenost i nedovoljnu opremljenost zatvora. Takođe tražio je objašnjenja o kršenju medijskih sloboda istraživačkih novinara, o službenoj upotrebi jezika manjina i referendumu o ćirilici, o govoru mržnje na fudbalskim utakmicama i javnim nastupima poznatih ličnosti,zatim, kažnjavanju počinilaca porodičnog nasilja i zaštita žrtava, te i o izvozu oružja koje može biti korišćeno za terorizam.

Članovi Odbora su, pozivajući se na nevladine organizacije, tražili objašnjenja o psihosocijalnoj pomoći za žrtve i svedoke u sudskom postupku. Značajan broj primedbi izneli su na odredbe zakona o porodičnom nasilju pozivajući se na podatak da u 43,2% slučajeva policija pozvana da interveniše u slučaju nasilja u porodici, podnosi prijave protiv žrtve i napadača i ih oboje novčano kažnjava.

Pisani odgovori zatraženi su po pitanju nestalih osoba. Takođe i u vezi plana deinstitucionalizacije nege za osobe s mentalnim poremećajima. Jedno od pitanje bila je i sprovođenje presude protiv Hrvatske Evropskog suda za ljudska prava, koja seodnosi se na tužbu zbog segregacijskih razreda za decu romske nacionalnosti.

Izveštaj Hrvatske UN Odboru za ljudska prava biće ocenjen, a ocenu će navedeni Odbor objaviti 2. aprila 2015. godine.

Izvor: Ministarstvo pravosuđa Hrvatske – Izveštaj Hrvatske UN Odboru za ljudska prava