Društvo mediatorjev Slovenije

Centar za medijaciju u Ljubljani osnovano je sa ciljem profesionalnog pružanja usluge u oblasti medijacije, kao i obuke novih medijatora na prostoru Slovenije. Centar za medijaciju posluje u okviru Društva medijatora Slovenije ( Društvo mediatorjev Slovenije ) i broji oko 65 profesionalno obučenih medijatora. Usluge se mogu koristiti samo u onim zahtevima u kojima stranke mogu slobodno da raspolažu. Poseban akcenat Centar stavlja na sa korisnicima javnih usluga u opštini Ljubljana, kao i za sporove između Opštine i zaposlenih u opštini ali i sporove između opštine Ljubljane i strane države ili organizacije.

U cilju promovisanja medijacije, Centar nudi za prvih petnaest medijacija u tekućoj godini sa fizičkim licima, prva dva sata medijacije besplatno, a svaki sledeći sat se naplaćuje po tarifi. Konsultacije su uvek besplatne.

Više o Društvo mediatorjev Slovenije