Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Vera Despotović Stanarević

Poslednji komentari

Vera Despotović Stanarević

Vera Despotović Stanarević

Vera Despotović Stanarević je rođena 1967. god u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu Političkih nauka, smer Socijalna politika i socijalni rad. Završila akademske specijalističke studije iz Medijacije, na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje Specijalista medijacije. Završila internacionalne četvorogodišnje treninge iz dve psihoterapijske orijentacije i stekla zvanja: Psiho drama terapeut i porodični sistemski psihoterapeut. Trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu Političkih nauka, na smeru Socijalna politika i socijalni rad.

Učestvovala kao član tima dva reformska projekta Ministarstva za socijalnu politiku: “Razvoj standarda stručnog rada u centrima za socijalni rad” i na izradi Pravilnika za savetodavno–terapijske i socijalno-edukativne usluge.

Ima desetogodišnje iskustvo u izvođenju edukativnih programa iz sistemske porodične terapije i učestvovala je u izradi više akreditovanih programa u sistemu socijalne zaštite.

Vera Despotović Stanarević radi kao predavač na Fakultetu političkih nauka, na Specijalističkom programu inovacije znanja iz medijacije i to na sledećim programima: Pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti, Porodična medijacija, Posredovanje između žrtve i prestupnika, a u pripemi je i Medijacija u slučajevima mobinga.

Objavila brojne radove u stručnim časopisima iz oblasti porodične psihoterapije, medijacije i socijalnog rada: „Prevencija maloletničkog prestupništva Umem bolje“, „Uvođenje nove usluge – medijacije u oblasti socijalne zaštite“, „Novi pristup mladima sa poremećajima u ponašanju u lokalnoj zajednici“, „Sistemski pristup u radu sa decom koja imaju problematično ponašanje“, „Sistemski pristup u razumevanju nasilja u školi“, „Primena porodične medijacije u slučajevima porodičnog nasilja“, itd. Koautor knjige „Deca i mladi sa problemima ponašanja – usluge i tretmani u zajednici“.

Vera Despotović Stanarević takođe učestvuje kao član tima u reformskom projektu Ministarstva rada i socijalne politike, “Standardi i organizacija u centrima za socijalni rad“ u izradi dokumenata „Medijacija u oblasti socijalne zaštite“, o uvođenju medijacije kao nove usluge u sistem socijalne zaštite. Član radne grupe Ministarstva pravde za izradu Zakona o medijaciji. Član radne grupe ministarstva rada i socijalne politike, za izradu podzakonskih akata Zakona o socijalnoj zaštiti.

Radno vreme

Ponedeljak: 9.00 AM – 5.00 PM
Utorak: 9.00 AM – 5.00 PM
Sreda: 9.00 AM – 5.00 PM
Četvrtak: 9.00 AM – 5.00 PM
Petak: 9.00 AM – 5.00 PM
Subota: 10.00 AM – 2.00 PM
Nedelja: ne radi

Povezani članovi