Dragana Ćuk Milankov

Poslednji komentari

Dragana Ćuk Milankov

Dragana Ćuk Milankov

Dragana Ćuk Milankov, rođena 1968. godine, diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Predsednik je Centra za alternativno rešavanje sukoba. Medijator i trener obuke za medijatore.Takođe, Dragana je i konsultant na programima razvoja medijacije. Bavi se medijacijom u oblasti porodičnih odnosa, u oblasti odnosa u lokalnoj zajednici, i medijacijom u oblasti zaštite od diskriminacije. Takođe, Dragana Ćuk Milankov vodi obuku na Pravnoj klinici za medijaciju na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Sarađivala na projektima nacionalnih i međunarodnih organizacija i institucija kao što su organizacija nemačke vlade za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH, Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP), International Finance Corporation (IFS) World Bank Group, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Privredna komora Srbije. Autor je priručnika i stručnih tekstova iz oblasti alternativnog rešavanja sukoba.

Radno vreme

Ponedeljak: 9.00 AM – 5.00 PM
Utorak: 9.00 AM – 5.00 PM
Sreda: 9.00 AM – 5.00 PM
Četvrtak: 9.00 AM – 5.00 PM
Petak: 9.00 AM – 5.00 PM
Subota: 10.00 AM – 2.00 PM
Nedelja: ne radi

 

cars@sbb.rs

Povezani članovi