Dragan Davidović

Poslednji komentari

Dragan Davidović

Dragan Davidović

Dragan Davidović je rođen 10.09.1954. godine u Vrbi, Gacko. Državljanin BiH i RS i Republike Srbije. Gimnaziju je završio u Gacku 1973.godine. Pravni fakultet u Sarajevu, 1977. godine i stekao Diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručni naziv Diplomirani pravnik. Posle završetka studija, 1978.godine g-din Dragan Davidović se zaposlio  u RO Rudnik i Termoelektrana Gacko u osnivanju Gacko, gde radi i sada, neprekidno.

Ima ukupan radni staž od 37 godina.

Obavljao je poslove: Ref. za radne odnose i kadrove, Ref. za imovinsko-pravne poslove, a od 1985. godine radi na radnom mestu Rukovodioca Pravne službe i zastupanja, te glavnog pravnog savetnika Preduzeća. Od 2007. godine radi kao Rukovodilac Sektora za organizaciono-pravne, kadrovske i opšte poslove. Položio je stručni, pravosudni i ispit za medijatora i arbitra.

U 37-godišnjem pravničkom radu i životu Dragan Davidović se susretao  sa raznovrsnim sverama i oblastima zakonodavno-pravnog regulisanja, te sporovima svih vrsta. Bio je u prilici da upozna i praktično primieni sve značajnije institute privrednog i poslovnog prava, obligacionog prava i pojedinačnih ugovornih odnosa, građansko-pravne i krivično-pravne oblasti, upravnog, ustavnog i radnog prava.

Obzirom da je radio u preduzeću, u dosadašnjem radnom veku imao je prilike da stekne znanja upravo iz privrede, odnosno privrednog i poslovnog prava, što je rezultiralo  dobrim poznavanjem preduzeća i kao ekonomske i kao pravne kategorije.

U proteklim godinama rada stalno se usavršavao na stručnim seminarima i drugim oblicima obrazovanja.

Obavio je mnoge obuke iz medijacije i među prvim je medijatorima Bosne i Hercegovine.

Nosilac je društvenih priznanja iz predratnog perioda.

Poseduje organizatorske, kreativne, komunikacijske sposobnosti, te sposobnost za savesno, odlučno, odgovorno, nepristrasno, pojedinačno i timsko obavljanje poslova.

Poznavalac je radno-pravnih sporova, te je učestvovao kao punomoćnik u njihovom rešavanju (preko stotine) pred sudovima i disciplinskim organima.

Dragan Davidović je upisan  u Imenik miritelja i arbitara Republike Srpske, na period od četiri (4) godine, u svojstvu arbitra.

Oženjen je i otac je troje dece. Radi i živi u Gacku.

Radno vreme

Ponedeljak: 9.00 AM – 5.00 PM
Utorak: 9.00 AM – 5.00 PM
Sreda: 9.00 AM – 5.00 PM
Četvrtak: 9.00 AM – 5.00 PM
Petak: 9.00 AM – 5.00 PM
Subota: 10.00 AM – 2.00 PM
Nedelja: ne radi

dragan.davidovic @ritegacko-rs.ba

Povezani članovi